درباره ما

رویاک با دراختیار داشتن نهالستانی وسیع در مرکز تحقیقات کشاورزی شهید روحانی فرد و زیر نظر جهاد کشاورزی، به طور تخصصی در زمینه‌ی کشت و بهره‌بردای پالونیا اعم از بذر، قلمه، نهال و درخت، فعالیت دارد. کشت و نگه‌داری نهال‌های رویاک با کیفیت و استاندارد بالا صورت گرفته و عاری از هرگونه آفات و بیماری‌ها و داری گواهی بهداشت و شناسنامه‌ی تولید از جهاد کشاورزی است. ارائه مشاوره رایگان خرید و پرورش پالونیا و احداث و نگهداری باغات و مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های پالونیا از فعالیت‌ها و خدمات جانبی رویاک می‌باشد.

درباره-ما