انتخاب نهال پالونیا

بازدید: 1552
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نهال پالونیا برای حاشیه جاده‌ها

با توجه به کاربرد نهال پالونیا، باید نکات زیر را در انتخاب آن‌ها در نظر داشت. البته لازم به ذکر است که این نکات تقریباً عمومی بوده و باید همیشه مد‌نظر باشند:

1- انتخاب نهال برای حاشیه راه‌ها: چنانچه نهال پالونیا به منظور کاشت در حاشیه‌ی جاده و راه‌ها تهیه شده باشد، می‌بایست حداقل 4 متر طول و 6 سانتی‌متر قطر داشته باشند. گونه فورتونی از این نظر استثناء است زیرا پس از کاشت طول آن به طور طبیعی و با سرعت افزایش می یابد.

2- انتخاب نهال مناسب برای جنگل‌کاری: براساس آزمایشات به عمل آمده بر روی گونه‌های پالونیا در مناطق مختلف نتایج مهمی برای انتخاب نهال‌های نخبه به دست آمده است:

الف- طول و قطر تحتانی ساقه نهال‌ها باید به میزان مناسب برسد. طول نهال‌ها در سال اول باید بیشتر از 4 متر و نسبت طول به قطر یقه[1] ریشه باید 60-70 باشد.

ب- ساقه باید راست، مستقیم و محکم بوده و به خوبی چوبی شده باشد.

ج- سیستم ریشه‌ای باید وسیع و کامل بوده و در سطحی به قطر حداقل 50 سانتی‌متر گسترده شده باشد.

د- نهال ها نباید از بیماری‌هایی مانند [2]Witchs’ broom ، آفات و حشرات یا هرگونه تخریب مکانیکی صدمه دیده باشند (رجوع شود به مقاله بیماری‌های پالونیا).

هشدار: در جنگل‌کاری و برداشت چوب در مناطق کوهستانی که حمل‌و‌نقل مشکل است، هدف باید تولید درختان کوچک باشد که بعد از یکسال کف‌بر شوند. بنابراین در این مناطق تولید درختان بلند اشتباه است.

نهال پالونیا برای جنگلکاری

3- انتخاب نهال مناسب برای زراعت چوب: در صورتی که هدف پرورش چوب باشد، دستورالعمل همانند بندب (جنگل‌کاری) می باشد. البته در صورتی که در زراعت چوب، کشت تلفیقی مدنظر باشد نکات دیگری هم باید در نظر گرفته شوند (رجوع شود به مقاله کشت تلفیقی گیاهان با درختان پالونیا). همچنین بسته به نوع کاربرد چوب، زمان برداشت متغییر است، به این دلیل که در صنایع مختلف مشخصات چوب مورد نیاز متفاوت است.

 نهال پالونیا برای زراعت چوب

 

[1]  طول به قطر گونه P.Elongata به عنوان ملاکی برای سایر گونه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت طول به قطر ریشه نهال‌های حاصل از قلمه ریشه در گونه P.Fortunei حدود 60 می باشد که کمتر از گونه P.Elongata است. 

[2] Witchs’ broom رشد غیرطبیعی شاخه های درختان است که شبیه قلم مو می‌شوند.

 

 

اشتراک‌گذاری در تلگرام
نوشتن دیدگاه