کتاب-پالونیا-در-چین

اولین و مهمترین مرجع درباره‌ی پالونیا و معرفی گونه ها، شیوه‌های تکثیر، نگهداری، کاربرد و مصارف آن، کتاب "Paulownia In China-Cultivation and Utilization" می‌باشد. این کتاب توسط دانشمندان انجمن جنگلداری چین (بیجینگ) گردآوری و تألیف و درسال 1986 توسط شبکه علوم زیست شناسی آسیا (ANBS) و مرکز تحقیق توسعه ...