بذر-پالونیا

دو گونه پرطرفدار از درخت پالونیا با نام‌های فورتونی و تومنتوسا شناخته می‌شوند. از خصوصیات بارز بذر و نهال این دوگونه، رشد سریع و مقاومت آنهاست. ...

نهال-پالونیا

پالونیا با انواع خاک و آب‌و‌هوا سازگار می‌باشد و در دشت‌های کم‌ارتفاع تا ارتفاعات دوهزارمتری نیز قابل رشد است. این درخت برای اولین بار در دهه‌ی ۸۰ و در شمال کشور کاشته شده‌است. ...

ریشه-پالونیا

ریشه‌ های پالونیا در صورت کم‌آبی به عمق زمین نفوذ می‌نماید. بنابراین در این شرایط باید از کاشت آن در نزدیکی لوله و بتن و ... پرهیز کرد. اما در صورت آبیاری مناسب، ریشه ها در سطح پراکنده می‌شوند. ...

نشاء پالونیا

از آنجاییکه بذرهای پالونیا بسیار کوچک هستند، هنگام کاشت و تولید نشاء پالونیا لازم است از تراکم زیاد بذرها پرهیز کنید تا هنگام جوانه زدن، برگ و ساقه های جوان در‌برابر موانع و جابه‌جایی ها آسیب نبیند.  ...